Delagoo steunt Spoed 112

Delagoo steunt Spoed 112

Agressie en geweld tegen hulpverleners, het moet stoppen!

Spoed112 heeft de agressie campagne opgestart met het idee om het geweld en de agressie te stoppen tegen hulpverleners. Hieronder vindt u het bericht en de informatie hoe ze dit aanpakken!

Een thema dat regelmatig opduikt in de nationale media, spijtig genoeg vooral dan als er een incident
is gebeurd!
Vele ambulanciers, brandweermannen en -vrouwen, (spoed)verpleegkundigen of spoedartsen
krijgen hier vaak mee af te rekenen: verbaal of fysiek geweld. Tot onze spijt moeten wij vaststellen
dat bijna niemand echt iets doet aan dit ‘fenomeen’, dus nam SPOED 112 samen met de
Ambulanciersunie het heft in eigen handen en startten we zelf een affichecampagne op.

Het doel is om hiermee een breed publiek te bereiken en dit probleem meer bewuste aandacht te geven bij de
bevolking en zeker ook bij de beleidsmakers.
Het initiatief gaat uit van het vakblad SPOEDmagazine en de webshop spoed112.com maar het
is een NIET commercieel geheel. De campagne werd uitgevoerd samen met Dries Deschilder,
brandweerman/ambulancier te Oostende en voorzitter van de Ambulanciersunie die de belangen
van deze sector behartigt.

Belangrijk voor ons was het feit dat alle 3 ‘modellen’ mensen zijn die ook daadwerkelijk werken als
hulpverlener en dus goed weten wat aan de basis van deze campagne ligt. Echte cijfers over deze
feiten zijn niet bekend en zelfs al mochten deze bekend zijn, zal het zwarte cijfer sowieso veel hoger
liggen aangezien veel hulpverleners verbale agressie zelfs niet meer melden omdat dat voor hen al
tot de dagelijkse praktijk behoort. Voor deze campagne worden maar liefst 8.000 affiches verdeeld in
Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Bij de zoektocht naar partners mochten we rekenen op de onverdeelde aandacht van het Brusselse
reclamebureau Sketch die de campagne fotografeerde en vorm gaf, ook de Engelse leider in Body
Worn Video Audax en Vivotek powered by Optima Networks steunden onze campagne volledig.
Verder was er niet echt veel animo binnen de Belgische sector om hun schouders mee onder deze
campagne te zetten…

We willen zoveel mogelijk mensen aan het denken zetten en dit probleem een halt toeroepen voor
het werkelijk van kwaad naar erger escaleert. Dat is het uitgangspunt van deze campagne om de
bevolking te sensibiliseren. Om het geheel nog iets sterker te maken verbindt SPOED 112 er een ‘spot
the affiche’ wedstrijd aan met prijzen t.w.v. 4.000 € die kunnen gewonnen worden op de sociale
media van de organisatie.

Wat ons enorm opviel bij de voorbereidingen is dat we van de mensen die sterk met dit probleem
zouden moeten begaan zijn geen enkele reactie mochten ontvangen nadat we hen aanschreven. De
vereniging van Belgische ambulancediensten (Belgambu, de werkgevers dus) of de provinciale
opleidingscentra voor ambulance, brandweer en politie hebben zelfs niet geantwoord op onze
aanvraag tot samenwerking per mail. Als deze organisaties het zelfs niet noodzakelijk vinden om een
sensibiliseringscampagne te ondersteunen die er op gericht is om geweld tegen hulpverleners te
stoppen – is dit dan een indicator over hoe belangrijk deze problematiek is voor hen…?! Dus eigenlijk
is er blijkbaar een privé-initiatief nodig op een plaats waar de werkgevers en/of de overheid al lang
had moeten ingrijpen.

Laten we dus SAMEN werk maken van een veilige werksituatie van de hulpverleners die dagdagelijks
in de weer zijn voor ons ALLEMAAL!
Als er ambulancediensten, brandweerzones, ziekenhuizen,… zijn die affiches wensen, deze zijn aan te
vragen bij de organisatoren via info@spoed112.com